Afbeelding van Telco webhosting en streaming
Stichting Webcasting Nederland

De stichting stelt zich ten doel om collectief en individueel de belangen van particulieren, bedrijven en organisaties, die direct en indirect gelieerd zijn aan de webcasting sector te behartigen en te vertegenwoordigen, waardoor toetreding tot de markt wordt vereenvoudigd en efficiency- en schaalvoordelen worden bereikt die de webcasting sector helpt zich continu te kunnen blijven ontwikkelen.

300 aangesloten internet radiostations

Nederland telt vele honderden internet radiostations en door de krachten te bundelen is Stichting Webcasting Nederland een interessante gesprekspartner voor o.a. Sena, Buma en mogelijk andere partijen. Inmiddels hebben zich ruim 300 stations aangesloten bij de Stichting Webcasting Nederland.

Lagere buma en Sena kosten

De Stichting Webcasting Nederland komt op voor de belangen van alle internet-only radiostations en heeft ook een overeenkomst afgesloten met de Buma voor de webcasters. Voordeel voor de bij de Stichting aangesloten stations is dat de kosten 10 % lager uitvallen. In augustus 2013 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met de Sena, waardoor de Sena kosten voor de aangesloten stations tot 40 % lager uitvallen.

www.stichtingwebcastingnederland.nl